Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu www.adamki.pl

 1. Administrator danych osobowych 

Operatorem Serwisu www.adamki.pl, którego właścicielem jest Firma AR Alina Róg z siedzibą pod adresem ul. Czajki 47, 34-511 Kościelisko oraz halą produkcyjną znajdującą się przy ul. W. Orkana 70a, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 7361011336, REGON: 490679638 – zwany dalej Administratorem/Właścicielem. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych, pisząc na adres mailowy bucikiadamki@gmail.com

 1. Informacje ogólne 

1) Dla Właściciela niniejszej Strony Internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej. Bezpieczeństwo jest zapewnione zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

2) Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3) Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies. Więcej informacji znajduje się również w naszym Regulaminie. 

4) Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych

5) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie tzw. Ciasteczka

 1. Rodzaj danych oraz ich cel przetwarzania
 1. W momencie przeglądania zawartości Sklepu przez Klientów, automatycznie magazynowane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Sklepu, przeglądane treści. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane to są wykorzystane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadomych usług hostingowych
 2. Samo przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta jego danych osobowych.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych Klienta podczas przeglądania naszego Sklepu Internetowego jest następujący:
  a) wykonywanie zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym zakresie będziemy wymagać od Klienta podania danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów (to jest co najmniej – imienia i nazwiska, adresu do dostawy towaru, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a w momencie założenia konta klienta hasła). Podanie danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta
  b) prowadzenie konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania danych Klienta będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Klientowi również dostęp do przekazanych przez Klienta danych, w tym historii zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych takich jak np. podanie danych osobowych Klienta w tym celu nie jest obowiązkowe ale konieczne do wykonania umowy. Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
  c) przeprowadzanie procesów reklamacyjnych – podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta
  d) po wyrażeniu zgody przez Klienta, przesyłanie na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, także ofert promocyjnych (usługa Newsletter) –podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta nie obowiązkowa, a Klient może ją cofnąć w każdej chwili
  e) potwierdzenie wykonania obowiązków Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Sprzedającemu, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie należnego wynagrodzenia od Klientów Administratora
 1. Odbiorcy danych (podmioty z których usług korzystamy)
  W związku z prowadzeniem naszego Sklepu Internetowego korzystamy z usług innych pośredników, którzy świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane Klienta mogą być przekazywane wyłącznie w celach wskazanych poniżej
 1. Dane osobowe Klientów/Konsumentów przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie informatycznym, prawnym, księgowym, świadczącym usługi z zakresu obsługi płatności bezgotówkowych oraz realizującym dla nas dostawę towarów. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
 2. To od Klienta zależy jakie dane nam udostępni i czy zdecyduje się udostępnić jakiekolwiek dane. Jednak należy pamiętać, że w celu złożenia zamówienia i pomyślnej realizacji podanie określonych danych jest niezbędne. W przypadku nie podania danych bądź podanie danych niepoprawnych, fałszywych zamówienie będzie anulowane i nie zostanie zrealizowane
 1. Okres przetwarzania informacji oraz RODO
 2. Dane Klienta będą przez nas wykorzystywane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, obligujący nas do przetwarzania danych osobowych
 2. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszą współpracą przez każdą ze stron
 3. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania tych danych był uzasadniony interes Administratora
 4. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych
 1. Prawo do dostępu i aktualizacji danych 
 2. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe 
 3. Usunięcia danych 
 4. Żądanie ograniczenia przetwarzania twoich danych
 5. Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody
 6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Klient może wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym Administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: bucikiadamki@gmail.com. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych
 1. Informacje o plikach Cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies 
 2. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowych Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę stron internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach
 1. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 3. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z lików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na jednej stronie
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Zarzadzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłącznie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie
 3. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klienta
 4. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Klient w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie tych plików w przyszłości
 5. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce
 6. Operator Sklepu internetowego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Sklepu Internetowego